Daily Archive: јун 19, 2018

АУСТРИЈА ЗАТВАРА СЕЛЕФИЈСКЕ ПАРАЏЕМАТЕ И ВРАЋА КУЋИ ХАФИЗА ПОРЧУ И ЕБУ МУХАМЕДА (1)

Одлука аустријске владе да затвори седам џамија и забрани дјеловање организацији „Арапска вјерска заједница“ прилично је узнемирила радикалне вехабијске кругове у БиХ.   Дилеме нема: они који желе манифестирати селефијско лудило као наводну вјерску праксу те за ту врсту радикализма...