Србија договорила нови аранжман са ММФ

Србија и мисија Међународног монетарног фона постигли су договор о новом аранжману, познатијем као “чуваркућа”, који има саветодавну улогу и не укључује финансијску помоћу.

Нови програм “Инструмент координације политика” (ПЦИ) осмишљен је с циљем да обезбеди оквирну политику за земље које не захтевају финансијску подршку, а током трајања овог програма ММФ има више саветодавну него контролну улогу.

Предвиђено је да аранжман траје 30 месеци.

Шеф Мисије ММФ Џејмс Руф је издао саопштење у којем се каже да ће на основу прелиминарних налаза мисије, тим ММФ-а припремити извештај који ће, након што га одобри управа, бити представљен Извршном одбору ММФ-а, ради разматрања и доношења коначне одлуке.

Разматрање овог договора на Извршном одбору ММФ је оквирно планирано за средину јула, навео је Руф.

„Мисија ММФ-а је постигла договор на нивоу тима са властима Србије, који треба да одобри руководство и Извршни одбор ММФ-а, о макроекономским политикама и реформама које треба да подржи ПЦИ“, појаснио је Руф.

Прецизира да је ПЦИ нови инструмент који је ММФ увео током 2017. године у циљу пружања подршке земљама као што је Србија, за које би био користан оквир политика предвиђен програмом ММФ-а, али којима није потребна финансијска подршка ММФ-а. Програм подржан од ПЦИ има за циљ одржање макроекономске и финансијске стабилности и остваривање напретка у реализацији амбициозног плана структурних и институционалних реформи ради подстицања брзог и инклузивног раста, отварања нових радних места и подизања животног стандарда.

„Под овим политикама, макроекономски изгледи Србије су и даље добри. Раст је достигао 4,6 процената међугодишње у првом кварталу, и очекује се да ће достићи најмање 3,5 процента у овој години. Инфлација је и даље ниска и процењује се да ће бити око 2 процента до краја 2018. године, захваљујући подршци одговарајуће монетарне политике Народне банке Србије“, јасан је Руф. 

Наводи и да фискална политика под окриљем ПЦИ има за циљ очување позитивних резултата које није било лако постићи, у циљу обезбеђења стабилне силазне путање јавног дуга, уз пружање подршке бржем одрживом расту.

Руф каже да ММФ очекује да ће јавне финансије и ове године забележити суфицит. „Од 2019. године па надаље, циљ програма је низак укупни дефицит, што би довело до смањења јавног дуга на ниво испод 50 процената БДП-а до краја програма и обезбедило би простор за повећање капиталне потрошње, као и за одређена таргетирана смањења пореског оптерећења привреде и рада“, навео је Руф.

Такође, додао је, овај програм би омогућило укидање привремених смањења пензија из времена кризе, као и прелазак на нови систем зарада у јавном сектору, уз обезбеђење да не порасте удео масе пензија и плата у БДП-у.

„Програм ће подржати свеобухватан пакет реформи државне управе. Завршетак реформи система запошљавања и зарада биће од кључне важности за унапређење ефикасности јавних служби и обуздавање текуће потрошње. Бољи оквири за управљање јавним инвестицијама ће утицати на боље извршење и смањење недостатака у јавној инфраструктури“, навео је Руф.

Према његовим речима реформа пореске администрације ће помоћи да се повећа ефикасност наплате пореза и унапреди пословна клима, а јачање фискалних правила ће обезбедити одрживост буџетске политике на средњи рок.

Постојећи оквир за таргетирање инфлације је, наводи, и даље одговарајући у смислу одржавања стабилне инфлације и апсорпције екстерних шокова.

ПЦИ, каже Руф, има за циљ даље јачање координације са Управом за јавни дуг у сврху управљања ликвидношћу и промовисање динаризације.

„Реформе надзора и регулације у финансијском сектору фокусираће се на унапређење отпорности, пуно усклађивање са стандардима ЕУ и завршетак реформи државних финансијских институција“, истиче Руф и додаје да ће ПЦИ такође подржати власти Србије у напорима да се позабаве утврђеним слабостима оквира за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Наводи и да примена свеобухватног пакета структурних и институционалних реформи има за циљ унапређење пословног окружења ради пружања подршке бржем привредном расту предвођеном приватним сектором.

„Приоритети у погледу политике укључују борбу против сиве економије, даље повећање учешћа у радној снази, реформисање или изналажење трајног решења за јавна и државна предузећа, и унапређење квалитета и транспарентности државне статистике“, закључио је Руф, уз захвалност властима Србије на гостопринству и, како је навео, тесној сарадњи.

 

http://www.novosti.rs/вести/насловна/економија.397.html:732711-Србија-договорила-нови-аранжман-са-ММФ